Luultavasti tämän järjestyksen voi rikkoa ainoastaan aikaisemman saajan tekemä petos tai väärennys, mutta silloinkin sopimusaseman muuttaminen voi edellyttää tuomioistuimen päätöstä. Tekijänoikeuden haltijan asema on teollisuuslaitoksella, tietotekniikkayrityksellä tai edunvalvontajärjestöllä . Kun laissa on sääntö, jonka mukaan hankittua tekijänoikeutta ei saa siirtää edelleen, ellei toisin ole sovittu, oikeusasematvoivat osoittautua ongelmallisiksi. Kannattaa varmaan...
Read more